ENKÖPINGSNÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING   

 Hyr lokalen

Stora salen (till höger från huvudingången sett) rymmer högst 90 personer.

Lilla salen (till vänster från huvudingången sett) rymmer högst 30 personer.

Bygdegården har 9 plastbord ca 183×74, samt 6 träbord ca 180×79 och två små träbord ca149×79. Det finns även ca 90 stolar.


Så här hyr du bygdegårdslokalen i Enköpings-Näs:

Alla lokalbokningar ska ske skriftligen via SMS till Linda Kvarnström 076-9253319.
Skriv vem som hyr, i vilket syfte, datum samt tid för uthyrning.

Linda återkopplar för att bekäfta lokalens tillgänglighet.

Hyresavtal Enköpings-Näs bygdegårdsförening

Detta avtal godkänns per automatik av den som hyr genom överlämnandet av nycklar i samband med uthyrningen.

Innan uthyrning besiktas lokalerna av vaktmästaren.

Har hyresgästen synpunkter på städning eller annat skall han/hon säga till om det innan hyrseperioden till vaktmästaren (Linda, tel.nr. 076-925 3319.

Efter varje uthyrning sker en besiktning av städning och inventarier av vaktmästaren. Om besiktningen inte godkänns kommer hyresgästen att åläggas ett vite om 1 000 kr. Även trasiga inventarier kan komma att faktureras enligt gällande taxa.

 

Städning görs av hyresgästen enligt följande:

Möbler och porslin ska ställas på plats.
Nedsmutsade möbler skall rengöras och porslinet diskas samt köksbänkar avtorkas.

 1. Lokalerna ska grovsopas/dammsugas och torkas med en lätt fuktad mopp.
 2. Toaletterna skall städas, papperskorgar tömmas och golvet torkas av.
 3. Alla hyllor i köket ska städas och golvet moppas.
 4. Ställ tillbaka alla 'köksgrejer'.
  Töm diskmaskinen på vatten och torka ur den.
 5. Alla sopor skall avlägsnas, inklusive skräp i papperskorgar. Sopor kastas i soptunnan nere vid vägen. Vid större mängder får hyresgästen forsla bort dem genom egen försorg.
 6. Om något går sönder ska detta meddelas till vaktmästaren, och ersättas enligt faställd taxa.

Nycklar återlämnas till vaktmästaren enligt överenskommelse.

Hyresgästen får nyttja porslin, bestick mm från garderoberna ute i hallen och de skåp och lådor som är märkta med 'bygdegårdsföreningen' i köket

 1. Det är inte tillåtet att nyttja förskolans leksaker inomhus eller utomhus på innergården eller i hagen öster om bygdegården.

Efter kl 01.00 skall det vara tyst i bygdegården

 1. Lämna lokalen i det skick Du vill finna den i.

 

Styrelsen för Enköpings-Näs bygdegårdsförening

Priser, fr o m 1 januari 2019:

Vill du boka bygdegården?

Bygdegården kan hyras för möten, fester, bröllop mm. enligt taxa nedan.

 Dukar betalas med 40:- st.

Betalning av hyra gör du via Bankgiro  5964-2512, alternativt via Swish: 123 6777 981

Från och med den 1 september 2020 kommer våra nya vaktmästare att ta hand om bokningarna. Alla bokningar sker skriftligt via SMS till 076-925 33 19. Skriv VEM som hyr, SYFTE för hyra, DATUM samt start och slut-TID för hyresperioden.  

 

Priser från och med 1 januari 2019

Hela bygdegården

 • 2000:- (icke medlem)
 • 1200:- (medlem)

 

Stora salen samt tillgång till kök

 • 1500:- (icke medlem)
 • 800:- (medlem)

 

Lilla salen samt tillgång till kök

 • 800:- (icke medlem)
 • 300:- (medlem)

 

Stora salen utan tillgång kök

 • 400:- (icke medlem)
 • 400:- (medlem)

 

Föreningsmöten

Stora salen samt tillgång till kök 500:-

Endast sal 400:-

 

Uthyrning av bord och stolar 'utanför bygdegården'

Uthyrning av bord och stolar för verksamhet utanför bygdegården, dvs om ej bygdegården är bokad, görs endast till medlemmar.

Porslin och dukar får ej hyras för verksamhet utanför bygdegården. 

 • Bord 25:- st./ dygn
 • Stolar 5:-st./ dygn

 

 • Sönderslaget porslin ersätts med 10:-/ del
 • Förstörd duk ersätts med 200:-
 • Övriga förstörda inventarier ersätts efter särskild värdering av ordförande och/ eller vaktmästare.

 

Betalning av medlemsavgift:

Betalningen skall göras via Bankgiro 5964-2512, eller via Swish 123 6777 981, ange namn och e-postadress på inbetalningen,

- Familj 150:-

- Personmedlem 100:-